מה אתם יודעים על חנוכה?

ומה זה אומר על המקום בו המשפחה שלכם צריכה להיות בחנוכה

הסביבון מסתובב בעזרת:
כמה קנים היו למנורת בית המקדש?
האתר שבתמונה מזוהה עם התקופה החשמונאית, ונקרא:
גזירות אנטיוכוס לא כללו:
השלימו את המשפט מתוך "מעוז צור": "יוונים נקבצו עלי – "
מתתיהו וחמשת בניו התגוררו ב:
מה רואים בתמונה?
מייסד המדינה החשמונאית היה
לפי ספר חשמונאים א', אלעזר מת כתוצאה:
לפי ספר מקבים, קורות מלחמותיו של יהודה המכבי לא עלו על הכתב:
25