מה אתם יודעים על חנוכה?

ומה זה אומר על המקום בו המשפחה שלכם צריכה להיות בחנוכה

מי כתב את השיר "סביבון סוב סוב"?
מתתיהו וחמשת בניו התגוררו ב:
ביום השלישי של חנוכה מדליקים בית שמאי:
איזה קרב מקרבות המכבים נלמד עד היום בקורס פיקוד ומטה של צה"ל:
איזה מהסיפורים הבאים מזוהה עם חנוכה:
השלימו את המשפט מתוך "מעוז צור": "יוונים נקבצו עלי – "
השלימו את המשפט: "סורה חושך, ____ _____"
במשך כמה זמן התקיימה ממלכת החשמונאים?
האתר שבתמונה מזוהה עם התקופה החשמונאית, ונקרא:
מצודת החקרא בירושלים:
25