מה אתם יודעים על חנוכה?

ומה זה אומר על המקום בו המשפחה שלכם צריכה להיות בחנוכה

הקריאה המזוהה בציבור עם מרד המכבים:
אנטיוכוס הרשע הוא בעצם:
במשך כמה זמן התקיימה ממלכת החשמונאים?
ביום השלישי של חנוכה מדליקים בית שמאי:
מי מהבאים אינו בנו של מתתיהו?
הסביבון מסתובב בעזרת:
מצודת החקרא בירושלים:
בחנוכה נוהגים לאכול:
מייסד המדינה החשמונאית היה
מתתיהו וחמשת בניו התגוררו ב:
25