מה אתם יודעים על חנוכה?

ומה זה אומר על המקום בו המשפחה שלכם צריכה להיות בחנוכה

מתתיהו וחמשת בניו התגוררו ב:
מי מהבאים אינו בנו של מתתיהו?
השלימו את המשפט: "סורה חושך, ____ _____"
אנטיוכוס הרשע הוא בעצם:
איזה מהסיפורים הבאים מזוהה עם חנוכה:
כמה קנים היו למנורת בית המקדש?
כמה סופגניות אוכל הישראלי הממוצע בחנוכה?
איזה קרב מקרבות המכבים נלמד עד היום בקורס פיקוד ומטה של צה"ל:
מה רואים בתמונה?
מייסד המדינה החשמונאית היה
25